ONDERZOEKERS FRAME MAD:

Aline Verstraten
Giovanna Caimmi
Elise van Mourik
Ingel Vaikla
Lieven Van Speybroeck
Ode de Kort
Eleanor Duffin
Patricia Domingues
Griet Moors
Nadia Sels
Arne De Winde
Kris Nauwelaerts
Peter Snowdon
Carla Swerts
Patrick Ceyssens
Tom Lambeens
Sofie Gielis

ONDERZOEKERS FRAME ARCK:

Maria Gil Ulldemolins
Saidja Heynickx
Remco Roes
Kris Pint

PROJECTEN

IMPACT
(Sofie Gielis & Patrick Ceyssens)
Kris Nauwelaerts

Kris Nauwelaerts illustrated numerous magazines and books for children before teaching Illustrative Design at Mad-Faculty. He is most experienced in the making of picture books and occasionally both writes and illustrates them. Several picture books are translated and published in France, Sweden, Germany, Russia, Korea and Brasilia.

For many years he accompanies workshops for children all over the country. The main aim of these workshops is to encourage the imagination and drawing skills of the children. Indeed, when children are getting older their imagination and drawing activities are weakening. The way he uses picture books in his workshops differs from the scholastic manner that emphasizes the textual and cognitive aspects. As a result picture books are often used to introduce specific topics in the classroom. There is hardly any attention for the visual and aesthetic values of the pictures going beyond common statement such as beautiful, colorful or appropriate. Due to this experience Kris Nauwelaerts started a PhD in Arts in order to describe the relation between picture books and the development of children’s visual (image based) literacy. The publication of two picture books, namely Prinses Anna (2010) and Op zoek naar mij (2013) constitutes an inherent part of the PhD-project.

Kris Nauwelaerts is participating in a cross-over research project: ‘taalCULTuur’. This project aims to design a toolbox that supports and accelerates immigrant children to understand the language of instruction used at school in order to avoid a insuperable lag.

Expertise and research topics: visual grammar, visual narratives, image-word interaction, development and artistic significance of children’s drawings, aesthetic experience.

Kris Nauwelaerts illustreerde jarenlang kindertijdschriften en jeugdboeken vooraleer docent Illustratieve Vormgeving te worden aan de Mad-Faculty. Hij heeft zich toegelegd op het illustreren en, occasioneel, schrijven van prentenboeken. Meerdere prentenboeken zijn vertaald en werden gepubliceerd in onder andere Frankrijk, Zweden, Duitsland, Rusland, Korea en Brazilië.

HIj begeleidt als sinds vele jaren workshops en lezingen in scholen en bibliotheken. Het hoofddoel van deze lezingen is het prikkelen van de verbeelding en ondersteunen van het tekenen van de kinderen. De verbeelding en het tekenen verminderen immers drastisch naarmate kinderen ouder worden. Hiertoe gebruikt Kris Nauwelaerts het prentenboek niet op een schoolse wijze omdat die de tekstuele en cognitieve aspecten beklemtoond. Dit heeft tot gevolg dat het prentenboek vaak wordt gebruikt om een thema in de klas te introduceren. Er is zelden een aandacht voor de beeldende en esthetische waarde van de prenten die verder reikt dan de obligate vaststelling dat ze mooi en kleurrijk zijn en de tekst goed ondersteunen.

Als gevolg van deze ervaringen vatte Kris Nauwelaerts een doctoraatsonderzoek aan dat het verband tussen prentenboeken en de ontwikkeling van beeldende geletterdheid bij kinderen beschrijft. De publicatie van twee prentenboeken, Prinses Anna (2010) en Op zoek naar mij (2013) vormt een integraal onderdeel van het doctoraatsonderzoek.

Kris Nauwleaerts participeert in een multidisciplinair onderzoeksproject: ‘taalCULTuur’. Dit project wil een toolbox ontwerpen om anderstalige nieuwkomers in de lagere school op een vlotte en aangename wijze vertrouwd te maken met de school- en instructietaal zodat de kans op een onoverbrugbare leerachterstand wordt verminderd.

Expertise en onderzoeksinteresse: visuele grammatica, visuele narrativiteit, woord-beeldinteractie, evolutie en artistieke relevantie van de kindertekening, esthetische ervaring.

 

Op zoek naar mij

Op zoek naar mij

Prinses Anna

Prinses Anna