Lezing Tom Lambeens

Zondag 28 mei – 16:00u – zal Tom Lambeens een lezing geven tijdens de finissage van de tentoonstelling “Overtuigde Twijfel” in galerie Pinsart te Brugge. De titel luidt: “Zuurkool en de zondeval – over zwaartekracht”

 

De zwaartekracht tekent ons bestaan. Dat deze fysische hoedanigheid in het Westen een kapitale rol vervult, meer dan elders, blijkt uit de meerduidige wijzen waarop de zwaarte cultureel werd ingelijfd. Op het gemoed van menig dichter, denker en schilder woog wel vaker een betrokken hemel. Gegeten heb je pas werkelijk wanneer het genuttigde ‘zwaar op de maag’ komt te liggen. Het definitief afschudden van de erfzonde, die we ons ooit op de hals hebben gehaald, blijkt lastig.

Met deze lezing taxeert Tom Lambeens hoe de zwaartekracht doorheen de kunstgeschiedenis haar wil doordrukt. Hoe telkens weer deze constante wordt aangegrepen om een omgangsvorm te ontwikkelen tegenover datgene waar we vroeg of laat allemaal aan ten prooi vallen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van de zwaartekracht doorheen de moderniteit, vanaf het einde van de 18de eeuw tot op heden. Met behulp van het conceptueel kader dat de zwaartekracht veronderstelt, met aanverwante thema’s als ‘staan’, ‘grond’ en ‘horizon’, traceert Lambeens enkele vluchtlijnen die een ongewone invalshoek aanbieden op de moderniteit, en het statuut van beelden binnen dit tijdsgewricht.

Centraal staat het beeldend bevragen naar de waarde van zwaarte, de hunker en behoefte aan enige vaste grond. Is de grond waarop we door de zwaartekracht zijn aangewezen nog nodig, of is het stilaan aangewezen om het te stellen zonder zwaartekracht met bijhorende grond ?   www.pinsart.be