Lezing Tom Lambeens
May 16, 2017

Zondag 28 mei – 16:00u – zal Tom Lambeens een lezing geven tijdens de finissage van de tentoonstelling “Overtuigde Twijfel” in galerie Pinsart te Brugge. De titel luidt: “Zuurkool en de zondeval – over zwaartekracht”

 

De zwaartekracht tekent ons bestaan. Dat deze fysische hoedanigheid in het Westen een kapitale rol vervult, meer dan elders, blijkt uit de meerduidige wijzen waarop de zwaarte cultureel werd ingelijfd. Op het gemoed van menig dichter, denker en schilder woog wel vaker een betrokken hemel. Gegeten heb je pas werkelijk wanneer het genuttigde ‘zwaar op de maag’ komt te liggen. Het definitief afschudden van de erfzonde, die we ons ooit op de hals hebben gehaald, blijkt lastig.

Met deze lezing taxeert Tom Lambeens hoe de zwaartekracht doorheen de kunstgeschiedenis haar wil doordrukt. Hoe telkens weer deze constante wordt aangegrepen om een omgangsvorm te ontwikkelen tegenover datgene waar we vroeg of laat allemaal aan ten prooi vallen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van de zwaartekracht doorheen de moderniteit, vanaf het einde van de 18de eeuw tot op heden. Met behulp van het conceptueel kader dat de zwaartekracht veronderstelt, met aanverwante thema’s als ‘staan’, ‘grond’ en ‘horizon’, traceert Lambeens enkele vluchtlijnen die een ongewone invalshoek aanbieden op de moderniteit, en het statuut van beelden binnen dit tijdsgewricht.

Centraal staat het beeldend bevragen naar de waarde van zwaarte, de hunker en behoefte aan enige vaste grond. Is de grond waarop we door de zwaartekracht zijn aangewezen nog nodig, of is het stilaan aangewezen om het te stellen zonder zwaartekracht met bijhorende grond ?   www.pinsart.be

Expo: Overtuigde Twijfel
May 14, 2017

Sculpturen, tekeningen, composities, installaties van Dan Declerck, Tom Lambeens & Remco Roes – 23 april t/m 28 mei 2017

Een boom stelt zich op voor een leeg blad papier. Een 3D-printer wacht op commando’s om een vorm te kunnen maken. Een min of meer willekeurige collectie artefacten ligt in de hoek van een kale tentoonstellingsruimte te wachten totdat iets of iemand kracht op haar uitoefent. De artistieke praktijken van Dan Declerck, Tom Lambeens en Remco Roes mogen zeer uiteenlopend zijn, ze verhouden zich alle drie op een bepaalde manier tot de grote constanten in het leven. Ze omcirkelen hun respectievelijke nulpunten en vanuit die artistieke beweging tekent zich een spoor af dat met ‘overtuigde twijfel’ zichtbaar wordt gemaakt. 

Dan Declerck bouwde voor deze tentoonstelling een aantal toestellen die natuurkundige constanten in onze habitat pogen te vatten. De toestellen zijn echter niet bedoeld om een wetenschappelijk resultaat te bekomen. Juist de weerstand en de omwegen van het maken, zorgen ervoor dat de apparaten – hoewel functioneel – juist als sculpturen gelezen dienen te worden. 

Het werk van Tom Lambeens ontstaat vanuit een uiterst persoonlijke benadering van de constante (aanwezigheid) van onze complexe omgeving. Zijn benadering van zwaartekracht traceert deze constante doorheen de kunstgeschiedenis – van menhirs, zuilen en gewelven, via de ontwikkeling van de contrapost houding, tot het verdwijnen van de horizonlijn als anker in het beeld. Zijn tekeningen vormen bliksemafleiders die hem in staat stellen de wereld op deze manier te bekijken. 

Remco Roes tracht zich een weg uit de zwaartekracht te stapelen – uit de chaos te ordenen – uit de willekeur te ontwerpen. Vanuit een willekeurige verzameling materiaal maakt hij smaakakkoorden, zoekt hij beeldresonanties en ontdekt hij patronen in de ruimte. Objecten worden markeringen waarmee hij (be)tekent. 

Overtuigde twijfel stelt de daad van het maken tentoon – de daad van het tentoonstellen in vraag – en maakt zo een omcirkelende beweging rond de lege afgrond waarop we onherroepelijk staan.

 

www.pinsart.be

Andreas Schimanski - untititled (2012)
GrondSalons
March 10, 2017

‘GrondSalons’ is een experimentele clustering van voordrachten, gesprekken, kunstwerken en makers: een evenement waarin ‘grond’ als centraal denkbeeld wordt aangegrepen.

Grond is een bij uitstek traditioneel thema. De westerse beeld- en denktraditie ligt bezaaid met grondslagen, grondtrekken en grondbeginselen. Met de crisis waar de beeldende kunst en de metafysica al enige tijd in verkeren - kennelijk verhullen aardkluiten louter scherpe afgronden – blijkt naast de hemel ook het spreken over de gegronde aarde vrijwel onmogelijk. In een poging aan deze tweedeling voorbij te gaan, richten we ons met dit symposium op de vraag of iets ons vandaag nog grondt. Betekent, nadat de gebruikelijke waardesystemen struikelend te gronde gingen, niet net een oorspronkelijke benadering van grond een mogelijkheid om opnieuw waarde te scheppen? Wat is het dan dat deze grond van een ondergrond voorziet? Of zijn met deze waarden ook de gronden als mogelijke constitutie verloren gegaan? Veronderstelt dit een andere houding, of behoeft grond geen worteling wanneer je een lichtvoetige tred weet aan te houden?

FRAME nodigt u uit tot het formuleren van een denkbeeldige grondhouding. Net omdat grond zich lastig laat doorgronden fungeert het voor ons als beeld dat meervoudig te denken geeft. Wanneer dit grondig gebeurt schiet een aangewend denkbeeld spontaan wortel, wat inhoudt dat het betrekking heeft op je leven. Welk beeld, welke metafoor, welk concept zet u uit in het bedenken van een grond, wat geeft u de mogelijkheid tot staan?

 

Kernwoorden:

Aardworm, afgrond, grondstof, stof, worteling, diepgang, braakland, rustplaats, ondergrond, aardbeving, tektoniek, grondeloos, hemel, stutten, graven, begraven, heim, grondvraag, horizon, aarding, aard, bodem, fundament, gangenstelsel, tunnel, ingraven, uitgraven, opgraven, achtergrond, grondtrek, staan, verstaan, bestaan, basis, dragen, akker, veld, vruchtbaar, graf, woestijn, moeras, drijfzand, grondlaag, vulkaan, aanplanten, ontaarding, erosie, lawine, meander, doorgronden, grondverzakking, jachtveld, lava & magma.

 

Met werk van:

Tomas De Gregorio, Micha Volders, Nicholas Leus, Brecht Koelman, Hilde Overbergh, Ben Benaouisse, Jelle Martens, Arpaïs Du Bois, Jasper van Aarle, Berten Jaekers, Francis Denys, Koba De Meutter, Els Willems, Stefaan Vermuyten, Sébastien Conard, Simon Weins, Kato Six, John Van Oers

 

 

Programma (onder voorbehoud):

09u30
ontvangst

situering ‘salon + expo’ (Remco Roes)
situering grond (Tom Lambeens)

BLOK 1 (“aanplanten”)
Salon begane grond
Tomas De Gregorio

INTERMEZZO(+ LUNCH)
(Muziek/geluid:
Micha Volders (doorlopend))

BLOK 2 (“meander”)
Salon tussenverdieping
Brecht Koelman + Hilde Overbergh

INTERMEZZO

BLOK 3 (“ontaarding”)
Salon bovenste verdiep
Nicolas Leus

17u00
afsluiting

 

Boek: De wilde tuin van de verbeelding – Zelfzorg als vrolijke wetenschap
February 14, 2017

‘De geheime tuin bevindt zich binnen de ruimte van onze hedendaagse maatschappij met zijn schrale monoculturen van steeds maar weer dezelfde gewassen. Het gaat erom hier bepaalde cultuurpraktijken als tegengif tegen de dominante cultuur te ontdekken en te cultiveren. Het is een praktijk die te vergelijken is met guerrilla gardening, waarbij mensen in publieke ruimtes stiekem bepaalde bloemen of struiken planten, om zo de lelijkheid en de monotonie te bestrijden die vele plekken zo deprimerend maken.’

***

De moderne mens is continu bezig zichzelf te verbeteren en nog beter in de markt te zetten. In De wilde tuin van de verbeelding laat Kris Pint zien hoe wij aan deze instrumentalisering van onszelf kunnen ontsnappen. In het werk van kunstenaars en denkers vindt hij elementen van een levenskunst voor iedereen die zichzelf en anderen niet langer wil begrijpen in termen van concurrentie en consumptie. Dit boek is een uitnodiging om onszelf anders te bekijken. Niet louter als een ondernemende tuinier, maar ook als een geheime tuin die misschien wilder en uitgestrekter is dan we op het eerste gezicht zouden denken. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de verbeelding, als een vorm van verzet, een verkenning van andere mogelijke levenswijzen.

ISBN 978 90 5875 893 4 | Paperback | 140 p.
2017 | Boom
www.boomfilosofie.nl

REKTO:VERSO – Underground Live!
February 5, 2017

REKTO:VERSO presents Phantom Radio: Underground Live!

 

Gasten: Marijs Boulogne, Vaast Colson, Kris Pint, Sofie Verdoodt, Arne de Winde. Muziek: Milan W.

‘OnverRichter Zake’ – Aanvliegroutes naar Gerhard Richter
December 20, 2016

Met een draaiend kompas praten we over Richter.

Publiek programma op vrijdag 23 december 2016:

10u-12u: ‘Live Dropbox’ met een reeks korte presentaties/beeldoefeningen (FRAME & Ode de Kort)

13u30-15u30: Semiotische trial (Arne De Winde)

Locatie:
Z33, Zuivelstraat 33, Huisje 1 (1e verdieping), 3500 Hasselt

Met dank aan Z33 voor het ter beschikking stellen van de ruimte #RUIMTETEGEBRUIKEN

 

Expo: Sur Face
November 11, 2016

Het oppervlak is onrustig: tien kunstenaars uit verschillende disciplines zijn op zoek naar hoogtij in het Diestse binnenwater. Onoplettend voor de draaikolken in de hen onbekende wateren zeilen ze elkaars grondgebied binnen. De manoeuvres gebeuren niet zonder enige wrijving of splinters, maar de nadruk op het beeld houdt de conversatie eensgezind.

De tentoonstelling SUR FACE brengt tien kunstenaars en hun werk samen in een stukje erfgoed van Diest. Aan de dialoog die de kunstwerken met elkaar voeren dringt de zeventiende-eeuwse kelder van het pand zich uitvoerig op als elfde gesprekspartner. Hij doorbreekt de conversatie abrupt maar legt tegelijkertijd de nadruk op een dynamisch spel. Eentje van boven en onder, beiden inwisselbaar: je botst op het wolkendek als op een stenen gewelf en de grond is mul als drijfzand – maar wegzakken doe je nooit. Er wordt houvast geboden in tekeningen en schilderijen, in installaties en sculpturen, die als boeien ronddobberen of licht wriemelend de aarde omspitten.

 

Met werk van: Chépas, Carla Swerts, Tom Lambeens, Griet Moors, Remco Roes, Oooo. de Kort & Eeee. Bonier, Thomas Willemen, Gijs Coenen.

 

Evening: The revolution will be telivised
October 20, 2016

‘The Revolution Will Be Televised’; a debate/ discussion and screening taking place at Kaaitheaterstudio’s, Brussels on the 8th of November at 8.30 pm.

This event is part of Atlas/insights <https://www.kaaitheater.be/en/agenda/atlas-insights-the-revolution-will-be-televised> a series of performative lectures and screenings, hosted by Andros Zins-Browne aiming to open artistic research to the wider public.

‘The Revolution Will Be Televised’ questions the power and shortcomings of cellphone cameras in recent social and political developments. Guests include Rabih Mroué, Peter Snowden, and Michiel Vandevelde.

The event is free, but reservations are recommended through the kaaitheater ticket office <https://www.kaaitheater.be/en/agenda/atlas-insights-the-revolution-will-be-televised>.

Expo: Lauhun
October 10, 2016

Wat ze doen, daar hebben zij het raden naar. De basis van de samenwerking tussen Remco Roes en Tom Lambeens vertrekt vanuit de vaststelling dat ze elkaar niet zo goed begrijpen. Inmiddels begrijpen ze elkaar, na enkele eerdere collaboraties, wel al beter niet. Desondanks geven ze de moed niet op. Als uitgangspunt voor hun artistieke productie geldt steeds de open zee als ruimte waarin zij zich bevinden. Tijd creëren ze door wrakhout te verzamelen. Steeds blijft het tweetal watertrappelend op zoek naar grond en horizon.

Bij aankomst in de eeuwenoude Gasthuiskapel laten ze het eerder aangewende beeldconcept van het ‘vlot’ varen, om te wortelen in het golvend bosland van Borgloon (‘Lauhun’ betekent dan ook letterlijk ‘beboste heuvel’). De relatie tussen grond, hier vlak voor je, en horizon, daar ginds in de verte, ontdoen Roes en Lambeens in ‘Lauhun’ van hun vanzelfsprekendheid. Hierbij kan het vermoeden ontstaan dat ze de hemel volstrekt buiten beschouwing laten, wat niet zo is. Beide kunstenaars vatten het hemelse immers op als iets dat wortels vereist. Wat je terug kan vinden in de concrete grond, in de nabije omgeving (Roes), en de abstracte, onbereikbare horizon die zich zo nu en dan tussen de golvende heuvels van Haspengouw strekt (Lambeens). Het sacrale kader van de 13e eeuwse kapel biedt de uitgelezen ruimte om u deze opvatting van aarde als hemel te tonen.

 

 

 

Expo: One More Take: John G. Zimmerman‏
October 5, 2016

John G. Zimmerman (1927– 2002) is een icoon van de Amerikaanse fotografie. Decennialang prijkten zijn foto’s op covers van tijd-schriften als Time, Life en Sports Illustrated. Zimmermans massieve oeuvre bestrijkt de meest uiteenlopende domeinen, gaande van sport en mode over architectuur en muziek tot de politieke wereld en Black America van de jaren 1950. Zo schetst zijn werk een uniek panorama van de Amerikaanse cultuur van de 20ste eeuw.

Zimmerman geldt ook als een perfectionist die tal van experimentele technieken introduceerde. Zijn werk toont aan dat wat vandaag de dag evident lijkt (en met een simpele app realiseerbaar) gebaseerd was op een maniakale zoektocht van technische pioniers. Zo introduceerde hij tal van technieken die intussen courant zijn geworden, zoals bv. de gemotoriseerde fotocamera of onderwatercamera. Met zijn innovatieve reclamecampagnes staat hij tevens bekend als een van de ‘Mad Men’ van de jaren 1960 –1970.

Van 20 oktober 2016 t.e.m. 8 januari 2017 zal John G. Zimmerman voor de allereerste keer in Europa tentoongesteld worden, en wel in Geraardsbergen. Zimmermans werk zal geëxposeerd worden in een historisch pand dat al jarenlang gesloten is voor het publiek, namelijk het Abtenhuis. Dit gebouw, dat onderdeel van de Sint-Adriaansabdij is en jaren terug het stedelijke museum herbergde, biedt een majestueuze expo-setting en ademt tevens de geschie-denis van de stad. De curatoren hebben het zich tot uitdaging gesteld die setting met het werk van Zimmerman te laten resone-ren. De eigenheid van de ruimte zal met andere woorden volop uitgespeeld worden. Zo zullen de overgebleven of achtergelaten relicten in het gebouw plots naast werk van Zimmerman komen te staan: the Marlboro Man meets Union Match, oftewel de alom bekende ‘stekskesfabriek’ van de stad.

Om Zimmermans werk tot leven te laten komen, zal het ook in dialoog geplaatst worden met werk van gerenommeerde Belgische hedendaagse kunstenaars, zoals o.a. Floris Vanhoof en Emmanuel Van der Auwera. Deze combinaties triggeren verrassende associaties bij de kijker en zetten de blijvende actualiteitswaarde van Zimmermans werk in de verf. En natuurlijk zullen ook zij het Abtenhuis doen oplichten als nooit tevoren.

Met deze expositie wil de Stad Geraardsbergen aantonen dat men ook als middelgrote provinciestad een innovatieve en eigenzinnige speler op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst kan zijn. Om dit project te realiseren werkt de stad met een team van jonge kunstenaars en ervaren curatoren uit Oost-Vlaanderen samen. Samen met de stad is het ook hun ambitie om een spilfiguur van de twintigste-eeuwse fotografie op de interna-tionale kaart te zetten.

Deze expositie is een organisatie van de Stad Geraardsbergen, in samenwerking met het John G. Zimmerman Archive (USA), PXL-MAD – School of Arts (Hasselt), KU Leuven, LUCA – School of Arts, Université du Luxembourg en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Curatoren: Wim Lambrecht, Dr. Arne De Winde, Lieven Van Speybroeck, Lisa Bilterijst

Naar aanleiding van deze expositie verschijnt in oktober 2016 ook de boekpublicatie “America in Black and White. Selected Photographs of John G. Zimmerman”. Dit boek wordt uitgebracht door Uitgeverij Hannibal en zal te koop zijn op de tentoonstelling.

Openingsuren:
Vrijdag: 18.00 – 22.00 uur
Zaterdag – zondag: 11.00 – 18.00 uur
Gesloten van 25 december t.e.m. 1 januari

Locatie:
Abtenhuis, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen

Alle beelden © John G. Zimmerman Archive