Andreas Schimanski - untititled (2012)
GrondSalons

‘GrondSalons’ is een experimentele clustering van voordrachten, gesprekken, kunstwerken en makers: een evenement waarin ‘grond’ als centraal denkbeeld wordt aangegrepen.

Grond is een bij uitstek traditioneel thema. De westerse beeld- en denktraditie ligt bezaaid met grondslagen, grondtrekken en grondbeginselen. Met de crisis waar de beeldende kunst en de metafysica al enige tijd in verkeren - kennelijk verhullen aardkluiten louter scherpe afgronden – blijkt naast de hemel ook het spreken over de gegronde aarde vrijwel onmogelijk. In een poging aan deze tweedeling voorbij te gaan, richten we ons met dit symposium op de vraag of iets ons vandaag nog grondt. Betekent, nadat de gebruikelijke waardesystemen struikelend te gronde gingen, niet net een oorspronkelijke benadering van grond een mogelijkheid om opnieuw waarde te scheppen? Wat is het dan dat deze grond van een ondergrond voorziet? Of zijn met deze waarden ook de gronden als mogelijke constitutie verloren gegaan? Veronderstelt dit een andere houding, of behoeft grond geen worteling wanneer je een lichtvoetige tred weet aan te houden?

FRAME nodigt u uit tot het formuleren van een denkbeeldige grondhouding. Net omdat grond zich lastig laat doorgronden fungeert het voor ons als beeld dat meervoudig te denken geeft. Wanneer dit grondig gebeurt schiet een aangewend denkbeeld spontaan wortel, wat inhoudt dat het betrekking heeft op je leven. Welk beeld, welke metafoor, welk concept zet u uit in het bedenken van een grond, wat geeft u de mogelijkheid tot staan?

 

Kernwoorden:

Aardworm, afgrond, grondstof, stof, worteling, diepgang, braakland, rustplaats, ondergrond, aardbeving, tektoniek, grondeloos, hemel, stutten, graven, begraven, heim, grondvraag, horizon, aarding, aard, bodem, fundament, gangenstelsel, tunnel, ingraven, uitgraven, opgraven, achtergrond, grondtrek, staan, verstaan, bestaan, basis, dragen, akker, veld, vruchtbaar, graf, woestijn, moeras, drijfzand, grondlaag, vulkaan, aanplanten, ontaarding, erosie, lawine, meander, doorgronden, grondverzakking, jachtveld, lava & magma.

 

Met werk van:

Tomas De Gregorio, Micha Volders, Nicholas Leus, Brecht Koelman, Hilde Overbergh, Ben Benaouisse, Jelle Martens, Arpaïs Du Bois, Jasper van Aarle, Berten Jaekers, Francis Denys, Koba De Meutter, Els Willems, Stefaan Vermuyten, Sébastien Conard, Simon Weins, Kato Six, John Van Oers

 

 

Programma (onder voorbehoud):

09u30
ontvangst

situering ‘salon + expo’ (Remco Roes)
situering grond (Tom Lambeens)

BLOK 1 (“aanplanten”)
Salon begane grond
Tomas De Gregorio

INTERMEZZO(+ LUNCH)
(Muziek/geluid:
Micha Volders (doorlopend))

BLOK 2 (“meander”)
Salon tussenverdieping
Brecht Koelman + Hilde Overbergh

INTERMEZZO

BLOK 3 (“ontaarding”)
Salon bovenste verdiep
Nicolas Leus

17u00
afsluiting

 

Boek: De wilde tuin van de verbeelding – Zelfzorg als vrolijke wetenschap

‘De geheime tuin bevindt zich binnen de ruimte van onze hedendaagse maatschappij met zijn schrale monoculturen van steeds maar weer dezelfde gewassen. Het gaat erom hier bepaalde cultuurpraktijken als tegengif tegen de dominante cultuur te ontdekken en te cultiveren. Het is een praktijk die te vergelijken is met guerrilla gardening, waarbij mensen in publieke ruimtes stiekem bepaalde bloemen of struiken planten, om zo de lelijkheid en de monotonie te bestrijden die vele plekken zo deprimerend maken.’

***

De moderne mens is continu bezig zichzelf te verbeteren en nog beter in de markt te zetten. In De wilde tuin van de verbeelding laat Kris Pint zien hoe wij aan deze instrumentalisering van onszelf kunnen ontsnappen. In het werk van kunstenaars en denkers vindt hij elementen van een levenskunst voor iedereen die zichzelf en anderen niet langer wil begrijpen in termen van concurrentie en consumptie. Dit boek is een uitnodiging om onszelf anders te bekijken. Niet louter als een ondernemende tuinier, maar ook als een geheime tuin die misschien wilder en uitgestrekter is dan we op het eerste gezicht zouden denken. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de verbeelding, als een vorm van verzet, een verkenning van andere mogelijke levenswijzen.

ISBN 978 90 5875 893 4 | Paperback | 140 p.
2017 | Boom
www.boomfilosofie.nl

REKTO:VERSO – Underground Live!

REKTO:VERSO presents Phantom Radio: Underground Live!

 

Gasten: Marijs Boulogne, Vaast Colson, Kris Pint, Sofie Verdoodt, Arne de Winde. Muziek: Milan W.

‘OnverRichter Zake’ – Aanvliegroutes naar Gerhard Richter

Met een draaiend kompas praten we over Richter.

Publiek programma op vrijdag 23 december 2016:

10u-12u: ‘Live Dropbox’ met een reeks korte presentaties/beeldoefeningen (FRAME & Ode de Kort)

13u30-15u30: Semiotische trial (Arne De Winde)

Locatie:
Z33, Zuivelstraat 33, Huisje 1 (1e verdieping), 3500 Hasselt

Met dank aan Z33 voor het ter beschikking stellen van de ruimte #RUIMTETEGEBRUIKEN

 

Expo: Sur Face

Het oppervlak is onrustig: tien kunstenaars uit verschillende disciplines zijn op zoek naar hoogtij in het Diestse binnenwater. Onoplettend voor de draaikolken in de hen onbekende wateren zeilen ze elkaars grondgebied binnen. De manoeuvres gebeuren niet zonder enige wrijving of splinters, maar de nadruk op het beeld houdt de conversatie eensgezind.

De tentoonstelling SUR FACE brengt tien kunstenaars en hun werk samen in een stukje erfgoed van Diest. Aan de dialoog die de kunstwerken met elkaar voeren dringt de zeventiende-eeuwse kelder van het pand zich uitvoerig op als elfde gesprekspartner. Hij doorbreekt de conversatie abrupt maar legt tegelijkertijd de nadruk op een dynamisch spel. Eentje van boven en onder, beiden inwisselbaar: je botst op het wolkendek als op een stenen gewelf en de grond is mul als drijfzand – maar wegzakken doe je nooit. Er wordt houvast geboden in tekeningen en schilderijen, in installaties en sculpturen, die als boeien ronddobberen of licht wriemelend de aarde omspitten.

 

Met werk van: Chépas, Carla Swerts, Tom Lambeens, Griet Moors, Remco Roes, Oooo. de Kort & Eeee. Bonier, Thomas Willemen, Gijs Coenen.

 

Evening: The revolution will be telivised

‘The Revolution Will Be Televised’; a debate/ discussion and screening taking place at Kaaitheaterstudio’s, Brussels on the 8th of November at 8.30 pm.

This event is part of Atlas/insights <https://www.kaaitheater.be/en/agenda/atlas-insights-the-revolution-will-be-televised> a series of performative lectures and screenings, hosted by Andros Zins-Browne aiming to open artistic research to the wider public.

‘The Revolution Will Be Televised’ questions the power and shortcomings of cellphone cameras in recent social and political developments. Guests include Rabih Mroué, Peter Snowden, and Michiel Vandevelde.

The event is free, but reservations are recommended through the kaaitheater ticket office <https://www.kaaitheater.be/en/agenda/atlas-insights-the-revolution-will-be-televised>.

Expo: Lauhun

Wat ze doen, daar hebben zij het raden naar. De basis van de samenwerking tussen Remco Roes en Tom Lambeens vertrekt vanuit de vaststelling dat ze elkaar niet zo goed begrijpen. Inmiddels begrijpen ze elkaar, na enkele eerdere collaboraties, wel al beter niet. Desondanks geven ze de moed niet op. Als uitgangspunt voor hun artistieke productie geldt steeds de open zee als ruimte waarin zij zich bevinden. Tijd creëren ze door wrakhout te verzamelen. Steeds blijft het tweetal watertrappelend op zoek naar grond en horizon.

Bij aankomst in de eeuwenoude Gasthuiskapel laten ze het eerder aangewende beeldconcept van het ‘vlot’ varen, om te wortelen in het golvend bosland van Borgloon (‘Lauhun’ betekent dan ook letterlijk ‘beboste heuvel’). De relatie tussen grond, hier vlak voor je, en horizon, daar ginds in de verte, ontdoen Roes en Lambeens in ‘Lauhun’ van hun vanzelfsprekendheid. Hierbij kan het vermoeden ontstaan dat ze de hemel volstrekt buiten beschouwing laten, wat niet zo is. Beide kunstenaars vatten het hemelse immers op als iets dat wortels vereist. Wat je terug kan vinden in de concrete grond, in de nabije omgeving (Roes), en de abstracte, onbereikbare horizon die zich zo nu en dan tussen de golvende heuvels van Haspengouw strekt (Lambeens). Het sacrale kader van de 13e eeuwse kapel biedt de uitgelezen ruimte om u deze opvatting van aarde als hemel te tonen.

 

 

 

Expo: One More Take: John G. Zimmerman‏

John G. Zimmerman (1927– 2002) is een icoon van de Amerikaanse fotografie. Decennialang prijkten zijn foto’s op covers van tijd-schriften als Time, Life en Sports Illustrated. Zimmermans massieve oeuvre bestrijkt de meest uiteenlopende domeinen, gaande van sport en mode over architectuur en muziek tot de politieke wereld en Black America van de jaren 1950. Zo schetst zijn werk een uniek panorama van de Amerikaanse cultuur van de 20ste eeuw.

Zimmerman geldt ook als een perfectionist die tal van experimentele technieken introduceerde. Zijn werk toont aan dat wat vandaag de dag evident lijkt (en met een simpele app realiseerbaar) gebaseerd was op een maniakale zoektocht van technische pioniers. Zo introduceerde hij tal van technieken die intussen courant zijn geworden, zoals bv. de gemotoriseerde fotocamera of onderwatercamera. Met zijn innovatieve reclamecampagnes staat hij tevens bekend als een van de ‘Mad Men’ van de jaren 1960 –1970.

Van 20 oktober 2016 t.e.m. 8 januari 2017 zal John G. Zimmerman voor de allereerste keer in Europa tentoongesteld worden, en wel in Geraardsbergen. Zimmermans werk zal geëxposeerd worden in een historisch pand dat al jarenlang gesloten is voor het publiek, namelijk het Abtenhuis. Dit gebouw, dat onderdeel van de Sint-Adriaansabdij is en jaren terug het stedelijke museum herbergde, biedt een majestueuze expo-setting en ademt tevens de geschie-denis van de stad. De curatoren hebben het zich tot uitdaging gesteld die setting met het werk van Zimmerman te laten resone-ren. De eigenheid van de ruimte zal met andere woorden volop uitgespeeld worden. Zo zullen de overgebleven of achtergelaten relicten in het gebouw plots naast werk van Zimmerman komen te staan: the Marlboro Man meets Union Match, oftewel de alom bekende ‘stekskesfabriek’ van de stad.

Om Zimmermans werk tot leven te laten komen, zal het ook in dialoog geplaatst worden met werk van gerenommeerde Belgische hedendaagse kunstenaars, zoals o.a. Floris Vanhoof en Emmanuel Van der Auwera. Deze combinaties triggeren verrassende associaties bij de kijker en zetten de blijvende actualiteitswaarde van Zimmermans werk in de verf. En natuurlijk zullen ook zij het Abtenhuis doen oplichten als nooit tevoren.

Met deze expositie wil de Stad Geraardsbergen aantonen dat men ook als middelgrote provinciestad een innovatieve en eigenzinnige speler op het gebied van de moderne en hedendaagse kunst kan zijn. Om dit project te realiseren werkt de stad met een team van jonge kunstenaars en ervaren curatoren uit Oost-Vlaanderen samen. Samen met de stad is het ook hun ambitie om een spilfiguur van de twintigste-eeuwse fotografie op de interna-tionale kaart te zetten.

Deze expositie is een organisatie van de Stad Geraardsbergen, in samenwerking met het John G. Zimmerman Archive (USA), PXL-MAD – School of Arts (Hasselt), KU Leuven, LUCA – School of Arts, Université du Luxembourg en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Curatoren: Wim Lambrecht, Dr. Arne De Winde, Lieven Van Speybroeck, Lisa Bilterijst

Naar aanleiding van deze expositie verschijnt in oktober 2016 ook de boekpublicatie “America in Black and White. Selected Photographs of John G. Zimmerman”. Dit boek wordt uitgebracht door Uitgeverij Hannibal en zal te koop zijn op de tentoonstelling.

Openingsuren:
Vrijdag: 18.00 – 22.00 uur
Zaterdag – zondag: 11.00 – 18.00 uur
Gesloten van 25 december t.e.m. 1 januari

Locatie:
Abtenhuis, Abdijstraat 10, 9500 Geraardsbergen

Alle beelden © John G. Zimmerman Archive

Expo: Arte nova

This project brings together three exhibitions curated by Nadia Bijl, Melanie Deboutte and Evelyn Simons in an old furniture shop in Mechelen.

 

 

Think colour-faded carpets, hidden rooms, retro staircases and overall nostalgic bad taste. Add artists who are challenged to rethink their otherwise slick, fresh and minimalistic aesthetics in this bizarre location and you see where we’re heading.

 

 

With Philip Janssens, Polien Boons, Tom Hallet, Griet Moors, Remko Van der Auwera and performance duo CMMC. The Language We Use, a publication created in collaboration with the artists and graphic studio kabinet, will be available. It contains artist pages, as well as excerpts of discussions conducted with the artists regarding the conscious and unconscious motivations in the aesthetic practice.Opening Friday, June 24 at 6pm.

 

Exhibition runs
25.06.2016 – 26.06.2016 from 1pm – 6pm
30.06.2016 – 03.07.2016 from 1pm – 6pm

 

Artenova
Hendrik Consciencestraat 56 / 2800 Mechelen
More information on the Artenova and D.ART facebook page.

 

This project was made possible by and forms part of D.ART Kunstroute Mechelen.
To discover the whole program, check out the D.ART website.

 

PhD Defence: Peter Snowdon

The revolution will be uploaded: vernacular video and documentary after the Arab spring

Thursday 16th june – from 20h – Kunstencentrum Belgie – Hasselt

Screening of Peter Snowdon’s film The Uprising (with EN and NL subtitles) preceded by a new performance piece The Situation is Excellent (after Julien Coupat) with Scali Delpeyrat and Hilde Pexsters, and followed by a discussion with Maher Hamoud (Propaganda Monitor), Saraa Saleh (KU Leuven) and Mathijs van de Sande (KU Leuven), chaired by Roger Huismans (Het Belang van Limburg). Iftar will be served at sunset. Admission is free, but reservation is required by email to upbelgie@fastmail.fm.

Friday 17th june – from 10h – Kunstencentrum Belgie – Hasselt

Public defence of Peter Snowdon’s doctorate in visual arts, centered on his film The Uprising. 

External jury: Prof. Malcolm Le Grice (University of the Arts, London), Prof. Dork Zabunyan (Université de Paris VIII), Prof Mohammed Bamyeh (University of Pittsburgh). 

PhD committee: dr. Wendy Morris (Lieven Gevaert Research Centre), dr. Leen Engelen (LUCA School of Arts), Prof. Samah Selim (Rutgers University). 

Promoter: Prof. dr. Erik Moonen (University of Hasselt)
Co-promoter: dr. Sofie Gielis (PXL-MAD).
The jury will be chaired by Prof. Rob Cuyvers, Dean of the Faculty of the Arts and Architecture, University of Hasselt.

The defence will be followed by a buffet lunch.
The event is open to all, but advanced reservation is required by sending an email to upbelgie@fastmail.fm.

 

 

FRAME cherishes the value and necessity of the fragile connection between discipline and discourse: a largely uncharted territory. We explore unconventional forms of knowledge that create new conceptual frames for images from within the artistic practice. We regard this practice itself as a substantial part of the research because the act of making sets forth a way of thinking in and through images and spaces. This thinking needs a language that is ‘in tune’ with the praxis, but does not coincide with it.

Images should be understood here in the broadest sense of the word. We do not only attentively create and interpret images that can literally be ‘framed’, like paintings, drawings and pictures, but also sculptures, installations, interiors, buildings, landscapes, literary texts, and even metaphors and philosophical concepts.

FRAME is an interdisciplinary research group consisting of researchers from both the arts (MAD-PXL Research) and (interior) architecture (UHasselt – ArcK). Architecture and the arts generate a new form of knowledge that requires an adequate language – verbal, visual and spatial. This entails a certain rigor, it means slowing down and taking time to contemplate, to perceive carefully and attentively. We develop through writing, sketching, building, drawing, painting a discourse that allows us to express those experiences of inner and outer reality that could not be expressed by any other means.

FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes. We richten ons hierbij niet enkel op het artistieke resultaat en theoretisering, maar ook op de mediumspecifieke poëtica’s, procedés en methodes waarmee het werk tot stand is gekomen. De artistieke praktijk zelf is een substantieel onderdeel van het onderzoek, als een vorm van denken in en door beelden en ruimtes.

FRAME stelt het beeld centraal. Beelden worden door FRAME ruim opgevat. We hebben het niet enkel over te kaderen beelden zoals schilderijen, tekeningen, foto’s, maar ook over installaties, sculpturen, interieurs, gebouwen, landschappen, literaire teksten, zelfs metaforen en filosofische concepten worden beschouwd als cruciale verbeeldingen van de werkelijkheid, als beeldende kunst.
We werken daarbij op twee sporen: aandachtig lezen en actief creëren.

Het lezen van een beeld wordt steeds beïnvloed door bestaande denkkaders (verworven theorie, directe context, historische kennis, artistieke associaties etc). Door een close reading, die enkel rekening houdt met wat binnen het kader van het beeld gebeurt en met kennis die het zelf aanbiedt, kan je die denkkaders bijstellen. Het kader wordt niet aan het werk opgelegd, maar door het werk uitgedragen. We beschouwen beelden op die manier als een nieuwe vorm van kennisverwerving, een nieuwe vorm van denken. Dat vereist allereerst een uitbreiding van wat we verstaan onder denken. Kennis ontstaat vanuit het ervarende lichaam, vanuit een betekenisvolle ervaringsruimte – waarbij niet alleen cognitieve, maar ook zintuigelijke en emotionele processen een cruciale rol spelen.

Door actief, artistiek onderzoek dragen we bij aan deze nieuwe denkvorm: door de ontwikkeling van eigen (denk)beelden slijp je je prisma op de wereld. Vanuit die actieve betrokkenheid in combinatie met onderzoekende aandacht, ontstaat een eigen beeldatmosfeer die gedragen wordt vanuit verschillende kaders: geduldige perceptie, analytische theorie, contextualiserende ervaringen en de act van het maken zelf. Daarbij richten we ons niet enkel op de canon. Ook snelle, nieuwe, alledaagse vormen van architectuur en beeldcultuur nemen we onder de loep.