FRAMED 2012 – 2017

Onderzoeksgroep FRAME van PXL-MAD en UHasselt bevraagt proefondervindelijk wat onderzoek in de kunst kan zijn. Het zopas verschenen boek ‘2012-2017 Framed’ spreidt de resultaten hiervan in zijn diversiteit tentoon.

Deze bundeling kwam tot stand onder redactie van Remco Roes en Els Willems, die tevens voor de prachtige vormgeving instond, en biedt een overzicht van doctoraatsverdedigingen, tentoonstellingen, publicaties en lezingen die door deze kunstenaars, al dan niet in samenwerking, de afgelopen vijf jaar werden gerealiseerd.

Uit dit boek spreekt een streven dat de leden van deze groep onderling delen: onderzoek verrichten dat recht doet aan de geplogenheden van de artistieke praktijk, in al zijn onvermijdelijke kwetsbaarheid, grilligheid en onvoorspelbaarheid. Net in deze poging zich van de overige menswetenschappen te onderscheiden, blijkt eens te meer dat ze deze meermaals verenigen en onverwacht verbinden.

Doctoraatsverdediging + expo: Van kijken naar beelddenken – Patrick Ceyssens

Van kijken naar beelddenken. From first looks to visual thinking.

vr 21 september 2018

10.30 u
Tussen zandkasteel en spiegelpaleis. Over techniek, grenslijnen en beelddenken in het werk van Patrick Ceyssens
door Tom Lambeens
gratis inleiding, CCHA, kleine theaterzaal

14 u
Openbare doctoraatsverdediging door Patrick Ceyssens. In zijn doctoraat, met dezelfde titel als de expo, onderzoekt Patrick de indirecte parameters en krachten in beelden.
gratis, CCHA, kleine theaterzaal

20u
Feestelijke opening tentoonstelling Van kijken naar beelddenken. From first looks to visual thinking.
inleiding: Prof. Ir. Rob Cuyvers

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 25 november 2018 van di t/m vr van 10 tot 17 u, za en zo van 13 tot 17 u.

patrickceyssens.com

cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt, 011 22 99 31, ccha.be

Expo: Azimuth – Een beeld gedacht tussen kustlijn en horizon

Twee artistieke onderzoeksgroepen, de ene uit Bilbão, de andere uit Hasselt, zwaaien naar elkaar vanaf de horizon. Ze meten de breedtegraden in beelden. Hun tocht voert via gemetselde schepen, diepzeetafels, brokstukken gewogen met peilloze potloden. Gloort er land waar de wereld een lijn wordt?

FRAME PXL-MAD School of Arts/Universiteit Hasselt
deelnemende kunstenaars: Carla Swerts, Griet Moors, Ode de Kort, Patrick Ceyssens,
Remco Roes & Tom Lambeens
UPV/EHU University of the Basque Country
deelnemende kunstenaars: Andrea Abalia, Mikel Arce, Susana Jodra, Txaro Arrazola,
Usoa Fullaondo & Veva Linaza

opening expo: vr 21 sep om 20 u
openingsuren: di t/m vr van 10 tot 17 u, za & zo van 13 tot 17 u
cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt, 011 22 99 31, ccha.be

Expo: Norma

The Pelgrims house is a magnificent building from the early 20th century, combining past architectural styles as interpreted according to the taste of the time; akin to Norma Desmond, the character in film Sunset Boulevard, an aging star of silent cinema homebound in her mansion. As in this Wilder film, the setting mirrors the personality of the main character. The Pelgrims house also seems lost in megalomaniacal memories, like an old lady trying to stop time: magnificent and proud, haunted by her past greatness – a fallen star, both tragic and disquieting at the same time. Like her, the house is equally dusty and obsolete, inhabited by the spirit of another time, ostentatious and seductive.

As one peruses the rooms in this grand house the genius loci becomes apparent: the very characteristic floors creak; their chant, piercing. The mansion’s skin, its walls, are covered with sumptuous fabrics that seem to suffocate under the wooden boards installed to protect and, at the same time, hide them. Here and there it oozes a little, water marks drawing dark meanders that mingle with the shadows from the trees; gentle drafts blow right across it. The house speaks, breaths, moves, and lives through its faults, both beautiful and destructive. Luxury and melancholy coexist in the spaces where one can feel a heartbeat.

A house is a receptacle of intimacies, it speaks of the lives that have inhabited it, as well as of their ends; whilst she remains standing, defying time. The show Norma is articulated around the understanding that the desire to live is the essence of beings and things, be it objects, plants, materials, patterns. It marks their relationship to time, their own finitude, their eternal becoming.

artists: Martin Belou, Aline Bouvy, David de Tscharner, Cristina Garrido, Maria Gil Uldemolins, Julie Kern Donck, Alberto Scodro, Michael Vandenabeele, Adrien Vescovi, Sophie Whettnall, Nicolas Bourthoumieux curated by Maud Salembier/Laspore

06-09 – 29-09-2018
 

Maison Pelgrims
rue de Parme 69
1060 Saint Gilles

Opening wednesday September 5th 6pm to 9pm. Finishing saturday September 29th 2pm to 6pm. Open on monday-thursday between 2pm and 4pm and on saturday and sunday between 2pm and 6pm, or on appointment (+32 489 55 00 10).

Guided tours between 2pm and 6pm every saturday and sunday during the exhibition.

Doctoraatsverdediging + Expo – Ellen Schroven – O of de verbeelding van een klank

O of de vertaling van een cirkel, het doctoraatsonderzoek van Ellen Schroven bevraagt de manieren waarop persoonlijke en schijnbaar triviale observaties, ervaringen en ontmoetingen kunnen worden ingezet om een poëtische, artistieke betekenislaag te activeren die het particuliere overstijgt.

Het vertrekpunt is een groeiend archief van dagelijkse observaties, dat enerzijds bestaat uit bewegende en stilstaande beelden, vastgelegd met een camera en anderzijds uit een registratie van omgevingen in korte teksten en tekeningen. De verzamelde woorden en beelden zijn steeds geworteld in een specifieke kijkervaring die ruimte krijgt tijdens wandelingen zonder bestemming of dwalingen in een ongekende omgeving. Installaties, montages en bundelingen in boekvorm functioneren als kaders die fragmenten uit deze stroom van observaties op een welbepaalde manier samenbrengen en rangschikken, zodat het ene een licht kan werpen op het andere.

Welkom op de finissage, zaterdag 10 februari van 14u tot 19u!

 

Praktische Info Expo

17.01 – 10.02.2018

Open: woe – za 14u – 17u

Sint-Lukasgalerie, Paleizenstraat 116, 1030 Brussel

[Vernissage: 23.01.2018, 18u30]

[Vernissage: 10.02.2018, 14-19u]

 

Praktische Info doctoraatsverdediging

23.01.2018

16u

LUCA School of Arts, Atelier B-1.01, Paleizenstraat 116, 1030 Brussel

 

 

 

Expo/boek – PARCUM / Van de wereld

In de Abdij van Park in Leuven opent eind oktober 2017 PARCUM, een uniek museum voor religie, kunst en cultuur in Vlaanderen.

 

De openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’ vindt plaats van 25 oktober 2017 tot en met 25 februari 2018 en belicht diverse vormen van isolement in het christendom, die tegelijk ook een bevrijding inhouden.

‘Van de wereld’ onthult nooit eerder getoonde kunstschatten uit Vlaamse kloosters en abdijen en brengt ze naast werk van o.a. Marlene Dumas en Ann Veronica Janssens. Zowel oude als hedendaagse kunst komt tegemoet aan menselijke bekommernissen van alle tijden. Je gaat op zoek naar antwoorden op levensvragen die vandaag net zo actueel zijn als eeuwen geleden.

Ter begeleiding en verdere uitdieping van deze tentoonstelling verschijnt bij Davidsfonds het boek ‘Van de wereld’. Met het essay ‘Aan het slot gekluisterd’ leverde Tom Lambeens een bijdrage waarin hij het beeldend werk van Mario De Brabandere situeert binnen de traditie van de andachtsbilder. Andere bijdragen aan dit boek werden verzorgd door onder meer Thomas Quartier, Wim Cuyvers, Dirk Hanssens en Emilio Platti.

Doctoraatsverdediging + Expo: Carla Swerts

Voorafgaand aan de doctoraatsverdediging bent u uitgenodigd op het symposium ‘Landschap & Zinnebeeld’
Programma:

9u.-9u30: ontvangst

9u30: Kris Pint: verwelkoming + inleiding symposium

9u40: Tom Lambeens: Saturnus, Uranus, Neptunus, Damascus
10u:00: Arne De Winde: GEWELF/D
10u20: Ives Maes: SUNVILLE

10u40: koffiepauze

11u10: Ruth Loos: Oostwaarts: landschappelijk, (beeld)talig, handwerkelijk
11u30: Grégoire Verbeke: Perceptie en realiteit in (documentaire) film

12u: Lunch

14u – 16u30: doctoraatsverdediging

16u30: receptie

Inhuldiging ‘Three Paradise’ heuvels

De stad Tongeren ging recent een samenwerking aan met de Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto. Hij ontwikkelde een teken, een variant op het oneindigheidssymbool. Met dit symbool wil hij duiden op een nieuw evenwicht dat moet ontstaan tussen de natuur, het artificiële en de mens.


Donderdag 21 september om 19u wordt in het Pliniuspark in Tongeren een kunstwerk — ontworpen door het artistieke duo Le Prince Evêque (Johan Vandebosch en Tom Lambeens) — onthuld. Het ontstane silhouet of tumuli verbeeldt het bovenste gedeelte van het ‘Third Paradise’ teken van de kunstenaar Pistoletto. Dwars door het centrum van de middelste heuvel is een neerwaartse koker geplaatst met een spiegel die de hemel reflecteert.

 

Link: Facebookevent

Lezing Tom Lambeens

Zondag 28 mei – 16:00u – zal Tom Lambeens een lezing geven tijdens de finissage van de tentoonstelling “Overtuigde Twijfel” in galerie Pinsart te Brugge. De titel luidt: “Zuurkool en de zondeval – over zwaartekracht”

 

De zwaartekracht tekent ons bestaan. Dat deze fysische hoedanigheid in het Westen een kapitale rol vervult, meer dan elders, blijkt uit de meerduidige wijzen waarop de zwaarte cultureel werd ingelijfd. Op het gemoed van menig dichter, denker en schilder woog wel vaker een betrokken hemel. Gegeten heb je pas werkelijk wanneer het genuttigde ‘zwaar op de maag’ komt te liggen. Het definitief afschudden van de erfzonde, die we ons ooit op de hals hebben gehaald, blijkt lastig.

Met deze lezing taxeert Tom Lambeens hoe de zwaartekracht doorheen de kunstgeschiedenis haar wil doordrukt. Hoe telkens weer deze constante wordt aangegrepen om een omgangsvorm te ontwikkelen tegenover datgene waar we vroeg of laat allemaal aan ten prooi vallen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de ontwikkeling van de zwaartekracht doorheen de moderniteit, vanaf het einde van de 18de eeuw tot op heden. Met behulp van het conceptueel kader dat de zwaartekracht veronderstelt, met aanverwante thema’s als ‘staan’, ‘grond’ en ‘horizon’, traceert Lambeens enkele vluchtlijnen die een ongewone invalshoek aanbieden op de moderniteit, en het statuut van beelden binnen dit tijdsgewricht.

Centraal staat het beeldend bevragen naar de waarde van zwaarte, de hunker en behoefte aan enige vaste grond. Is de grond waarop we door de zwaartekracht zijn aangewezen nog nodig, of is het stilaan aangewezen om het te stellen zonder zwaartekracht met bijhorende grond ?   www.pinsart.be

Expo: Overtuigde Twijfel

Sculpturen, tekeningen, composities, installaties van Dan Declerck, Tom Lambeens & Remco Roes – 23 april t/m 28 mei 2017

Een boom stelt zich op voor een leeg blad papier. Een 3D-printer wacht op commando’s om een vorm te kunnen maken. Een min of meer willekeurige collectie artefacten ligt in de hoek van een kale tentoonstellingsruimte te wachten totdat iets of iemand kracht op haar uitoefent. De artistieke praktijken van Dan Declerck, Tom Lambeens en Remco Roes mogen zeer uiteenlopend zijn, ze verhouden zich alle drie op een bepaalde manier tot de grote constanten in het leven. Ze omcirkelen hun respectievelijke nulpunten en vanuit die artistieke beweging tekent zich een spoor af dat met ‘overtuigde twijfel’ zichtbaar wordt gemaakt. 

Dan Declerck bouwde voor deze tentoonstelling een aantal toestellen die natuurkundige constanten in onze habitat pogen te vatten. De toestellen zijn echter niet bedoeld om een wetenschappelijk resultaat te bekomen. Juist de weerstand en de omwegen van het maken, zorgen ervoor dat de apparaten – hoewel functioneel – juist als sculpturen gelezen dienen te worden. 

Het werk van Tom Lambeens ontstaat vanuit een uiterst persoonlijke benadering van de constante (aanwezigheid) van onze complexe omgeving. Zijn benadering van zwaartekracht traceert deze constante doorheen de kunstgeschiedenis – van menhirs, zuilen en gewelven, via de ontwikkeling van de contrapost houding, tot het verdwijnen van de horizonlijn als anker in het beeld. Zijn tekeningen vormen bliksemafleiders die hem in staat stellen de wereld op deze manier te bekijken. 

Remco Roes tracht zich een weg uit de zwaartekracht te stapelen – uit de chaos te ordenen – uit de willekeur te ontwerpen. Vanuit een willekeurige verzameling materiaal maakt hij smaakakkoorden, zoekt hij beeldresonanties en ontdekt hij patronen in de ruimte. Objecten worden markeringen waarmee hij (be)tekent. 

Overtuigde twijfel stelt de daad van het maken tentoon – de daad van het tentoonstellen in vraag – en maakt zo een omcirkelende beweging rond de lege afgrond waarop we onherroepelijk staan.

 

www.pinsart.be

FRAME cherishes the value and necessity of the fragile connection between discipline and discourse: a largely uncharted territory. We explore unconventional forms of knowledge that create new conceptual frames for images from within the artistic practice. We regard this practice itself as a substantial part of the research because the act of making sets forth a way of thinking in and through images and spaces. This thinking needs a language that is ‘in tune’ with the praxis, but does not coincide with it.

Images should be understood here in the broadest sense of the word. We do not only attentively create and interpret images that can literally be ‘framed’, like paintings, drawings and pictures, but also sculptures, installations, interiors, buildings, landscapes, literary texts, and even metaphors and philosophical concepts.

FRAME is an interdisciplinary research group consisting of researchers from both the arts (MAD-PXL Research) and (interior) architecture (UHasselt – ArcK). Architecture and the arts generate a new form of knowledge that requires an adequate language – verbal, visual and spatial. This entails a certain rigor, it means slowing down and taking time to contemplate, to perceive carefully and attentively. We develop through writing, sketching, building, drawing, painting a discourse that allows us to express those experiences of inner and outer reality that could not be expressed by any other means.

FRAME focust op onconventionele vormen van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe denkkaders voor beelden en ruimtes. We richten ons hierbij niet enkel op het artistieke resultaat en theoretisering, maar ook op de mediumspecifieke poëtica’s, procedés en methodes waarmee het werk tot stand is gekomen. De artistieke praktijk zelf is een substantieel onderdeel van het onderzoek, als een vorm van denken in en door beelden en ruimtes.

FRAME stelt het beeld centraal. Beelden worden door FRAME ruim opgevat. We hebben het niet enkel over te kaderen beelden zoals schilderijen, tekeningen, foto’s, maar ook over installaties, sculpturen, interieurs, gebouwen, landschappen, literaire teksten, zelfs metaforen en filosofische concepten worden beschouwd als cruciale verbeeldingen van de werkelijkheid, als beeldende kunst.
We werken daarbij op twee sporen: aandachtig lezen en actief creëren.

Het lezen van een beeld wordt steeds beïnvloed door bestaande denkkaders (verworven theorie, directe context, historische kennis, artistieke associaties etc). Door een close reading, die enkel rekening houdt met wat binnen het kader van het beeld gebeurt en met kennis die het zelf aanbiedt, kan je die denkkaders bijstellen. Het kader wordt niet aan het werk opgelegd, maar door het werk uitgedragen. We beschouwen beelden op die manier als een nieuwe vorm van kennisverwerving, een nieuwe vorm van denken. Dat vereist allereerst een uitbreiding van wat we verstaan onder denken. Kennis ontstaat vanuit het ervarende lichaam, vanuit een betekenisvolle ervaringsruimte – waarbij niet alleen cognitieve, maar ook zintuigelijke en emotionele processen een cruciale rol spelen.

Door actief, artistiek onderzoek dragen we bij aan deze nieuwe denkvorm: door de ontwikkeling van eigen (denk)beelden slijp je je prisma op de wereld. Vanuit die actieve betrokkenheid in combinatie met onderzoekende aandacht, ontstaat een eigen beeldatmosfeer die gedragen wordt vanuit verschillende kaders: geduldige perceptie, analytische theorie, contextualiserende ervaringen en de act van het maken zelf. Daarbij richten we ons niet enkel op de canon. Ook snelle, nieuwe, alledaagse vormen van architectuur en beeldcultuur nemen we onder de loep.